CONTACT US
BARI

Corso Italia, 191

70123 Bari

Telefono: 080 2086934

info@dinamofilm.com

TORINO

Viale Bernardino Galliari, 2Bis

10125 Torino